Kérdése van? Hívjon minket! +36704257719

Vásárlási feltételek

ÁSZF+GDPR

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) ( tartalmazzák Premium Quality
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 10., adószám:24681384-2-06),
mint vállalkozó (továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó
általános szerződési feltételeket viszonteladók, kiskereskedők és ezeket kiszolgáló vállalkozások
részére. (továbbiakban „Vállalkozások” )
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásban foglalt szerződésnek). Az ÁSZF minden
jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy
annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a vállalkozó vagy közreműködője által történik.
A termékek ajánlása és szolgáltatások nyújtása jogi személyek, egyéni vállalkozók vagy jogi
személyiség nélküli szervezetek részére történik, aki/amely a felkínált terméket megvásárolja és a
szolgáltatást igénybe veszi.
1. Szolgáltató adatai
A Szolgáltató neve: Premium Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye: 6726 Szeged, Bérkert u. 10.
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: office@premiumquality.hu
Cégjegyzékszáma:06-09-020454
Adószáma:24681384-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai:+36 (70) 318 1648;
A szerződés nyelve:magyar
A tárhely-vállalkozó adatai:
MAXER Hosting Kft.; email:info@maxer.hu
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A cég képviselői:Vass László György

A jelen Szabályzatban által nem szabályozott kérdésekre és értelmezésére a magyar jogot vesszük
alapul, kiváltképp tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások adott kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók.
A Prémium Quality weboldala és a Prémium Quality Kft. általános szerződési feltételei, mint

szerzői jogi művek, jogvédelem alatt állnak. Bármilyen jellegű jogosulatlan másolása,
felhasználása polgárjogi és büntetőjogi szankciókat von maga után.
Probléma esetén Szolgáltató a következő telefonszámon, illetve e-mail címen érhető el: +36 (70) 318
1648; office@premiumquality.hu (az ügyfélszolgálat hétfő-csütörtök 8-16:30, péntek 8-14 óráig érhető
el).
2. Adatkezelési szabályok
Az adatkezelési szabályokat az ÁSZF külön fejezetében található Adatkezelési Szabályzat
tartalmazza.
Az adatkezelési szabályzat része az általános szerződési feltételeknek.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak
vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
3. Általános rendelkezések
3.1.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén,
amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza.
3.2.
A webáruházban lévő termékek és szolgáltatások a Ptk.6:64.§ (1) bek. szerinti ajánlatnak minősülnek. A
Szolgáltató ajánlati kötöttsége azon termékek és szolgáltatások vonatkozásában áll fenn, amik a
weblapon elérhetőek és ténylegesen meglévőek. Amennyiben a termék már nem beszerezhető, akkor a
Szolgáltató erről az Vállalkozót haladéktalanul értesíti. Ilyen esetben a szerződés teljesítése lehetetlenné
válik és a Szolgáltató a részére nyújtott pénzbeli ellenértéket haladéktalanul visszafizeti az
Vállalkozónak. A Vállalkozó részéről az ajánlat a megrendeléssel kerül elfogadásra, melyről
automatikusan e-mailben visszaigazolást kap.
Amennyiben a visszaigazolás az Vállalkozóhoz nem érkezik meg, mert rossz adatokat közölt, úgy a
Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.
Az elektronikus úton küldött szerződéses nyilatkozatok akkor válnak hatályossá, amikor azok a másik

fél számára hozzáférhetővé válnak.
Az Vállalkozó megrendelése a Szolgáltató általi ajánlat elfogadásának minősül a Ptk.6:66.§ szerint,
mellyel adásvételi szerződés jön létre a felek között. Az adásvételi szerződés a Szolgáltatót mint eladót
a dolog tulajdonjogának az átruházására, az Vállalkozót pedig a vételár megfizetésére és a dolog
átvételére kötelezi.
Az ajánlat elfogadása esetén a megrendeléssel - a felek között – magyar nyelven, írásbeli szerződésnek
minősülő szerződés jön létre.
A felek közötti szerződés a Ptk 5:38.(1) bek. szerint a termék Vállalkozó általi birtokbavételével valósul
meg.
A Szolgáltató a megkötött szerződéseket nyilvántartja és 5 évig a szerződésekre vonatkozó adatokat
megőrzi.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A weboldal által megjelenített termékek online felületen, elektronikus levélben vagy telefonon
rendelhetőek meg. A megrendelhető termékek tartalmazzák az ÁFA-t. A weboldalon feltüntetett
termékek nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, utánvét költségét illetve a csomagolási díjat.
A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, cikkszámát, kategóriáját,
illetve a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján található képek eltérőek lehetnek a
valóstól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyiben a fénykép csak illusztrációként
szolgálnak, úgy ezt a Szolgáltató az ajánlatban feltünteti.
5. Rendelés menete
A vásárló megvásárolni kívánt terméket a 'Kosárba’ funkcióval tudja a kosárba helyezni, mely a
vásárlás véglegesítésének első lépése. A ’Kosár tartalma’ menüpont alatt kiválaszthatja, hogy
megtekinti e a kiválasztott terméket/termékeket vagy fizetni kíván.
Ha egy adott termék megrendelését vissza kívánja vonni a ’Kosár tartalma’ menüpont alatt megteheti az
’eltávolítás’ funkciót használva (kuka ikon szimbolizálja a termék sorában). Abban az esetben, ha új
terméket kíván hozzáadni a kosár tartalmához, visszatérhet a kezdő vagy keresőoldalra és folytathatja a
vásárlást.
A ’Kosár tartalma’ menüpont segítségével ellenőrizheti a kiválasztott áruk rész- és végösszegét. A
szállítási díj a pénztárnál a szállítási és számlázási információ alapján frissül, miután kiválasztotta az Ön
számára előnyös kézbesítési módot.
Az adott termék árának rendezésére utánvéttel, előre utalással, bankkártyás fizetéssel és online fizetéssel

van mód. A fizetési mód kiválasztásának függvényében a végösszeg változhat.
A megrendelés véglegesítésekor Vásárló elfogadja jelen szerződés feltételeit, ami után a ’Megrendelés’
gombra kattintva véglegesíti megrendelését.
A Szolgáltató webáruház kötelessége az igénybe vevőt a termék/termékek megrendelésről
visszajelzésképpen tájékoztatni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán
belül nem érkezik meg (kivéve ünnepnapok és munkaszüneti napok esetében), akkor a Vásárló
ellenőrizze levelező rendszere SPAM vagy levélszemét mappáját, illetve amennyiben ezután sem találja
vegye fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a kapcsolatot. A közvetlenül a megrendelés leadása után
kézhez kapott e-mail automatikusan generált és tájékoztató jellegű, így nem minősül a rendelés
megerősítésének.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A jelen szabályoktól eltérhetnek a felek, ha
ebben megállapodtak.
A Premium Quality Kft. külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez. A megkötött szerződés írásban,
kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül.
6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
A megrendelések feldolgozásának teljesítése az 5-ös pontban leírtak szerint történik.
7.
7. Felek jogai és kötelezettségei
7.1.
A Szolgáltató vállalja, hogy a vállalkozó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a
vállalkozó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak
megfelelően.
7.2.
Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő
beérkezése szükséges.
7.3.
Vállalkozó a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Díjat köteles
megfizetni. A szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.
7.4.
A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják.
A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.
7.5.
A szolgáltatás nyújtása határozatlan idejű szolgáltatás esetében annak felmondásáig, határozott idejű
szolgáltatás esetén a megrendeléskor rögzített időtartamig folyik.
7.6.

A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel módosíthatják. A szerződésnek a módosítással nem
érintett része változatlanul hatályban marad.
8. Felmondás és elállás joga
8.1.
Ha szerződésszegés történik, a sérelmet szenvedett fél amennyiben a szerződés teljesítéséhez fűződő
érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. Amennyiben a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet
természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja a szerződést.
A sérelmet szenvedett fél nyilatkozatának az érvényességéhez köteles megjelölni az elállás vagy
felmondás okát.
8.2.
A termékekre vonatkozó kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás
Hibás teljesítésnek minősül a Ptk.6:157.§ (1) bek. szerint, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában
nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a kötelezett (jelen esetben Szolgáltató), ha a jogosult (Vállalkozó) a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás
teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a)kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva -
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet; vagy
b)az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést
nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk.6:159.(4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni,
vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget
köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés

egyébként indokolt volt.
8.3.
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.
8.4.
Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás
időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint
köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a
jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött
határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő
már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Amennyiben a Szolgáltató valamely termékre jótállást vagy garanciát vállal, ebben az esetben a jótállási
vagy garanciális idő feltüntetésre kerül a termék ajánlatában.

Ha ilyen a termék ajánlatában nincs feltüntetve, akkor a Ptk. szerinti kellékszavatossági határidők az
irányadóak hibás teljesítés esetén.
Panaszkezelés
Amennyiben kérdés vagy probléma merülne fel az adott céggel (Premium Quality Kft.), termékeivel
vagy a szállítással kapcsolatban, Vállalkozó felkeresheti az ügyfélszolgálatot, melyet hétfőtől
csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig érhet el telefonon, vagy üzenetet küldhet a weboldal
ügyfélszolgálati oldalán feltüntetett kérdőív kitöltésével.
A panaszkezelés elsődlegesen elektornikus levelezés útján történik.
A Szolgáltató elérhetőségei (telefonszám, postai levelezési cím) az ÁSZF 1. pontjában vannak
feltüntetve a Szolgáltató adatainál.
10.
Vegyes rendelkezések
Szolgáltató és Vállalkozó vitás ügyeiket elsősorban perenkívül békés úton próbálják meg rendezni.

Amennyiben a perenkívüli vitarendezés nem sikeres a felek között, úgy jelen ÁSZF hatálya alá
tartozó esetleges jogvitáik rendezésére kikötik pertárgyértéktől függően hatáskörrel rendelkező, a
Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot.
Az általános szerződési feltételek eredeti példánya magyar nyelven készült, amennyiben az
általános szerződési feltétel idegen nyelvre fordított változata és a magyar nyelvű változat között
ellentmondás merül fel, akkor a felek irányadónak a magyar nyelvű változatot tekintik.
A szerződő felek az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE
(2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) 3. cikk (1)
bekezdése és 6. cikk (2) bekezdése alapján szerződéses jogviszonyukra és esetleges jogvitájuk
rendezésére irányadó jogként közösen Magyarország jogát választják.
A szerződő felek az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1215/2012/EK RENDELETE
(2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról -25.cikke alapján- szerződéses jogviszonyukból keletkező jövőbeli
jogvitájuk elbírálására kikötik hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Törvényszék és Szegedi
Járásbíróság joghatóságát.
A joghatósági kikötést a fenti rendelet 25. cikk (2) bekezdése alapján jelen Általános Szerződési
Feltétel tartalmazza a felekre irányadóan.

1

KÜLÖN FEJEZET

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Preambulum

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az (1a) bekezdésben
meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a személyes
adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti.
A Premium Quality Kft.. (székhelye: 6726 Szeged, Bérkert utca 10. fszt. 2) - továbbiakban adatkezelő -
jelen weblap megalkotása során elsősorban ügyfelei online hozzáférhetőségét és elégedettségét kívánja
fokozni. Az oldalon bemutatott termékek kivétel nélkül magasan kvalifikált beszállítóktól kerülnek
webáruházunkba kereskedelmi célból. Vásárlóink ennek megfelelően az oldalon megvalósított
funkciókon keresztül a bemutatott termékeket megrendelhetik. Cégünk tevékenysége során, nagy
hangsúlyt fektet ügyfelei elégedettségére, aminek jegyében további kommunikációs csatornákat is
használ. Ennek keretében ügyfeleinket elektronikus, papíralapú és távbeszélő eszközökön minden
szükséges esetben tájékoztatjuk a megrendelt termékekre vonatkozó információk körében, továbbá a
felsorolt eszközökön keresztül biztosítjuk az érdeklődők számára a döntésükhöz szükséges kérdések
tisztázását, hogy termékeinkről teljes és minden tekintetben kimerítő ismereteket szerezzenek.
Az Premium Quality Kft. tevékenységét elsősorban gazdasági célból végzi, azonban a webáruházban
felvonultatott termékek köre és a termékekről közölt információk a társadalom minden tagja számára
fontosak lehetnek, hiszen a felvonultatott termékek minőségével, a biztosított funkciókkal és

ügyfélközpontú ügyintézéssel úttörőként kívánunk elhelyezkedni az iparág szereplői között és az elérhető
legjobb életminőséget szeretnénk eljuttatni a hálószobákba és otthonokban az forgalmazott termékeinken
keresztül.
Társaságunk a munkavégzése során mind a már szerződött ügyfeleivel, mind pedig az érdeklődőkkel
teljes mértékben együttműködik és vállalja azt, hogy az érték-ellenérték arányosságának megfelelő
produktumot és információt ad át.
Az adatkezelő jelen honlappal ügyfeleinek és leendő ügyfeleinek minél teljesebb körű tájékoztatását tűzte
ki célul.
Társaságunk az információ önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – a továbbiakban Info tv. alapján jogkövető magatartást szem előtt tartva üzemelteti oldalát, és
látja el tevékenységét, aminek keretében létrejött jelen nyilatkozatunk is.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a honlapról esetlegesen hiperlinkkel
érhetőek el.
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket
saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről;
 2000. évi C. törvény - a számvitelről;
 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 2007. évi CXXXVI. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról;
 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól.
 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
valamint a
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)
 Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve.
II. Alapelvek a személyes adat és az adatkezelés során
II. 1.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
II. 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
II. 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
II. 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához

szükséges ideig lehessen azonosítani.
II. 5. Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
II. 6. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
II. 7. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a
személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai
kezelhetőek.
II. 8. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
II. 9. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok
kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét,
címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia
kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.
II. 10. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
II. 11. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az
általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
II. 12. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt
vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
II. 13. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
III. Definíciók
1. érintett
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -
azonosítható természetes személy;

2. személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes
adat;
4. bűnügyi személyes adat
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben,
a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett
előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot
ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől,
így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli
7. hozzájárulás
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős
az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot
előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő
az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős
által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
IV. Az adatkezelés
Google Analitics
célja: A felhasználói tevékenységek monitorozása anonim módon a honlap hatékonyságának
mérésére, és ergonómia, tartalmi, designban megmutatkozó módosítások előkészítése céljából.
jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei
irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
érintettek köre: Minden az oldalra látogató érintett.
kezelt adatok köre: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak.
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
időtartama: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak.
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
forrása: Az oldal betöltésével egyidejűleg, az érintett böngészője lefutattja a Google által kiadott
kódrészletet. Ezzel a Google Inc. adatot gyűjt a felhasználói látogatásról a saját irányelvei
alapján, melyeket összegezve, anonim módon, pusztán statisztikai jelleggel bemutat az oldal
üzemeltetőjének. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
Webserver log
 célja: Az oldal üzemeltetését végző szolgáltató által üzemeltetett serverre beérkező kérések
naplózása. Ezzel a szolgáltató kizárhatja azokat a kéréseket, amelyek adott esetben a server
biztonságos és helyes működését befolyásolhatják, továbbá performanciából eredő problémákat
válthatnak ki.
 jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek. A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 érintettek köre: minden azt oldalt meglátogató felhasználó
 a kezelt adatok köre: Az érintett IP címe, a látogatás dátuma és időpontja, továbbá az oldalon
történő aktivitása
 időtartama: Az oldal megtekintéseiből generálódó log állományokat a keletkezésüktől számított 5
éven keresztül őrizzük meg.
 forrása: Az oldal megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges http request-ek kerülnek naplózásra.
Facebook
1. célja: Célja jelen weboldal népszerűsítése a weboldalra látogatók megosztásain keresztül a
www.facebook.com webhelyen. A Facebook, Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon
biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Facebook, Inc. irányelvei az
irányadóak: https://www.facebook.com/about/privacy/
2. jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Facebok, Inc. adatvédelmi irányelvei
irányadóak a továbbiakban https://www.facebook.com/about/privacy/
3. érintettek köre: Minden a weboldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes facebook.com
regisztrációval és a Facebook, Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a
Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak a továbbiakban https://www.facebook.com/about/privacy/
4. Az érintett adatok köre: A Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak.

https://www.facebook.com/about/privacy/
5. időtartama: A Facebook, Inc. irányelve a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen
fellelhetőek az időtartam vonatkozásában.
6. forrása: A weboldalról indított kérések alapján a Facebook, Inc. érdekkörébe tartozó
www.facebook.com irányelvei a meghatározóak. https://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter
 célja: Célja a weboldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a
www.twitter.com webhelyen. A Twitter Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja
a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Twitter Inc.irányelvei kell figyelembe
venni: http://twitter.com/privacy
 jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor Twitter Inc.adatvédelmi irányelvei szerint
kell eljárni. http://twitter.com/privacy
 érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes www.twitter.com
regisztrációval és a Twitter Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a
Twitter Inc. irányelveit szükséges alkalmazni. http://twitter.com/privacy
 az érintett adatok köre: A Twitter Inc.irányelvei a mérvadóak. http://twitter.com/privacy
 időtartama: A Twitter Inc.irányelve a http://twitter.com/privacy címen fellelhető az időtartam
vonatkozásában.
 forrása: A weboldalról indított kérések alapján a Twitter Inc. érdekkörébe tartozó www.twitter.com
irányelvei a meghatározóak. http://twitter.com/privacy
Google +
5. célja: Célja az oldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a
www.plus.google.com webhelyen. A Google Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon
biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Google Inc. irányelveit kell
figyelembe venni: https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
6. jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei
szerint kell eljárni. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
7. érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes www.google.com
regisztrációval és a Google Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a
Google Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
8. az érintett adatok köre: A Google Inc. irányelvei a mérvadóak.
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
9. időtartama:: A Google Inc. irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában.
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
10. forrása: A oldalról indított kérések alapján a Google Inc. érdekkörébe tartozó plus.google.com
irányelvei a meghatározóak. https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
Hírlevél feliratkozás
7. célja: A hírlevélre feliratkozókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése e-mail útján. A
feliratkozó érintettekkel az elektronikus elérhetőségük megadása után, az adatkezelő a
továbbiakban e-mail formájában tartja a kapcsolatot, nyújt tájékoztatást, illetve ad ajánlatot.
8. jogalapja: Az érintett hozzájárulása valamint és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve:
a)Ha a fenti törvény eltérően nem rendelkezik, akkor reklám természetes személynek, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy
azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a
reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
b)A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a náluk hozzájáruló
nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél
számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az érintett a feliratkozásával kifejezi abbéli szándékát, hogy az adatkezelőtől elektronikus
leveleket kapjon.
9. érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó érintettek.
10. az érintett adatok köre: A hírlevélre történő feliratkozáskor a felhasználó e-mail címe, neve, IP
címe, valamint a feliratkozás időpontja kerül rögzítésre.
11. időtartama: A hírlevélre történő feliratkozáskor az érintett által rendelkezésre bocsátott és rögzített
adatok, az érintett kifejezett leiratkozási kérelmének kifejezéséig lesz tárolva, amennyiben ezen
szándékát a weblap erre alkalmas felületén, vagy egyéb úton - e-mail üzenet, postai úton - jelzi.
Amennyiben a leiratkozási szándékot egyéb úton közli az érintett az adatkezelővel, akkor az
adatok törlése 3 napon belül kerül foganatosításra.
12. forrása: Az érintettek a hírlevél küldéshez szükséges adatokat a weblap felületén tudják az
adatkezelő birtokába bocsátani.
13. nyilvántartási száma:
Regisztráció
1. célja: A regisztráció az érintettek által megrendelt termékek szállításával, számlázásával és
megrendeléseivel kapcsolatos adminisztráció az adatkezelő által történő feldolgozásának
tárolásának elősegítése azért, hogy az oldalon keresztül automatizált, egyszerűsített folyamatként
kerüljön elvégezésre az adatkezelés, valamint az érintettek által történő megrendelés nyomon
követése.
2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
3. érintettek köre: Az oldalra regisztráló felhasználók, érintettek.
4. az érintett adatok köre: Természetes és jogi személy esetében a regisztrált felhasználó
felhasználóneve, e-mail címe, jelszava, (titkosított, nem visszaállítható formában). Továbbá cég
esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe, cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes
személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe. Minden regisztrált felhasználó
tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek elfogadásának ténye, a regisztráció
időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.
5. időtartama: A termék / szolgáltatás igénybevételének végétől számított 3 év.
6. forrása: Az érintettek a regisztrációhoz szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő
birtokába bocsátani.
7. nyilvántartási száma:
Megrendelés
1. célja: Az érintett által megrendelt termékek / szolgáltatások a vásárló igényeit kielégítő
kiszolgálása
2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
3. érintettek köre: A webshopon keresztül terméket rendelő érintettek.
4. az érintett adatok köré: A megrendelt termékek jogcíme, száma, és a megrendelés státusza,
valamint a termék érintetthez rendeléséhez szükséges azonosító jel. A weboldalon forgalmazott
termékek tekintetében vásárláskor tárolásra kerül a termék egyedileg, a rendszeren belül generált
egyedi rendelésazonosítója, továbbá a vásárlóra vonatkozó információk úgy, mint: Természetes és
jogi személy esetében a regisztrált felhasználó felhasználóneve, e-mail címe, jelszava, (titkosított,
nem visszaállítható formában). Továbbá cég esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe,
cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe.
Minden regisztrált felhasználó tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek
elfogadásának ténye, a regisztráció időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.
5. időtartama: A megrendelés feladását követő 3 év.
6. forrása: Az érintett a megrendeléssel kapcsolatos igényét és ennek paramétereit az weblap
felületén tudja rögzíteni, megtekinteni, továbbá a megrendelés státuszával kapcsolatos
információkat az adatkezelő rögzíti az oldalon ún. backend, vagy adminisztrációs felületén
keresztül.
7. nyilvántartási száma:
Telefonos ügyintézés

1. célja: A telefonon - távbeszélőn - történő érinteti ügyintézés során az adat rögzítés folyamata,
különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, megrendelése részleteire,
annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az
Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
3. érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.
4. az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya
5. időtartama: A megkereséstől számítva 3 év.
6. forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott
adatok.
7. nyilvántartási száma:
E-mail megkeresés
1. célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai rögzítésre kerülnek,
különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a
későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően
teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása
3. érintettek köre: A cég weboldalán feltüntetett e-mail (office@gyerek-agynemu.hu) címre
megkeresést megküldő érintettek.
4. az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben
azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.
5. időtartama: A megkereséstől 5 éven keresztül.forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az
adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.
6. nyilvántartási száma:

V. Egyéb adatkezelés
Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4)
bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül - a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen,
közérthető formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt
adatkezelésekről az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.
Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben
bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést
teljesíteni.
A Premium Quality Kft. a fenti hivatalok és hatóságok részére csak abban az esetben és csupán olyan
terjedelemben ad ki - amit a megkeresés tartalmaz - az érintettekről személyes adatot ami a megkeresés
céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges.
VI. Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja
végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik - a technika mai állása szerinti
legmegfelelőbb módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a

technikai és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt,
a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést meg tesz.
Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt
biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez
rendelhetőek.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja:
a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja,
ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget és
nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).
VII. Adattovábbítás
Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor
továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek megfelel az Info tv. 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei
teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a
személyes adatok megfelelő szintű védelme.
A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai
érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás
független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van
hatályban.
Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben
meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.
Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli
adattovábbításra kerülne sor.
Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az
adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással

egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
a személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő
terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja
az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az
adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok
felhasználásáról.
A fentiek figyelembevételével a következő felek számára valósulhat meg adattovábbítás az oldal
használata során, mint adatkezelők részére:
PayU
Az oldalon történő bankkártyás fizetés használatával Ön elfogadja, hogy az adatkezelő által tárolt adatai
közül továbbításra kerülnek az alábbiak a PayU Hungary Kft. részére (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72),
mint adatkezelő részére.
1. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő segítségnyújtás, a Tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett un. fraud-monitoring.
2. jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet bankkártyával történő fizetésével fejez ki
3. érintettek köre: a bankkártyás fizetést igénybe vevő felhasználók
4. a továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím
5. a továbbított adatok kezelésének időtartama: A PayU Hungary Kft. irányelve a mérvadó az
időtartam vonatkozásában.
http://www.payu.hu/sites/hungary/files/documents/Adatkezelesi_nyilatkozat_20140315.pdf
6. forrása: Az oldalról indított bankkártyás fizetések esetén, a rendszer által az érintettről tárolt
adatok kerülnek továbbításra, illetve vendégként történő vásárlás esetén a rendszer által begyűjtött
a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokból, azok kerülnek átadásra, melyeket a fenti d.) pontban
tárgyalunk.
MPL Futárszolgálat
Az oldalról indított rendelések kiszállításának érdekében Ön elfogadja, hogy az adatkezelő által tárolt
adatai közül továbbításra kerülnek az alábbiak a Magyar Posta Zrt. részére (1138 Budapest, Dunavirág
utca 2-6), mint adatkezelő részére.
1. Az adattovábbítás célja: a felhasználók megrendeléseinek teljesítése során a kiszállítást a Magyar
Posta Zrt. végzi, annak pontossága és hiánytalansága érdekében.
2. jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet a megadott címére történő kiszállítás igénylésével fejez
ki.
3. érintettek köre: a házhozszállítást igénybe vevő felhasználók
4. a továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mailcím, tranzakciós összeg, a felhasználó
esetleges kiszállítással kapcsolatos egyéb kérései
5. a továbbított adatok kezelésének időtartama: A Magyar Posta Zrt. irányelve a mérvadó az
időtartam vonatkozásában. http://www.posta.hu/adatvedelmi_szabalyzat
6. forrása: Az oldalról indított vásárlások esetén, a rendszer által az érintettről tárolt adatok kerülnek

továbbításra, illetve vendégként történő vásárlás esetén a rendszer által begyűjtött a vásárlás
teljesítéséhez szükséges adatokból, azok kerülnek átadásra, melyeket a fenti d.) pontban
tárgyalunk.
PayPal
Az oldalon történő PayPal fizetési opció használatával Ön elfogadja, hogy az adatkezelő által tárolt adatai
közül továbbításra kerülnek az alábbiak az eBay Incorporated részére (Whitman Campus; 2065 Hamilton
Avenue; San Jose, California 95125, USA), mint adatkezelő részére.
1. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő segítségnyújtás, a Tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett un. fraud-monitoring.
2. jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet PayPal-lal történő fizetésével fejez ki
3. érintettek köre: a PayPal fizetést igénybe vevő felhasználók
4. a továbbított adatok köre: e-mail cím
5. a továbbított adatok kezelésének időtartama: az eBay Incorporated irányelve a mérvadó az
időtartam vonatkozásában. https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
6. forrása: Az oldalról indított PayPal fizetések esetén, a rendszer által az érintettről tárolt adatok
kerülnek továbbításra, illetve vendégként történő vásárlás esetén a rendszer által begyűjtött a
vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokból, azok kerülnek átadásra, melyeket a fenti d.) pontban
tárgyalunk.
VIII. Adatkezelő
Név: Premium Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 10. fszt. 2.
Adószám: 24681384-2-06
A cég statisztikai számjele: 24681384-4649-113-06
E-mail: office@gyerek-agynemu.hu
Telefonszám: 06-70/318-1648
Képviseletre jogosult: Vass László György ügyvezető
Cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11735005-20564414
Adatkezelési nyilvántartási száma:
IX. Adatfeldolgozó
Név: Premium Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 10. fszt. 2.
Adószám: 24681384-2-06
A cég statisztikai számjele: 24681384-4649-113-06
E-mail: office@gyerek-agynemu.hu
Telefonszám: 06-70/318-1648
Képviseletre jogosult: Vass László György ügyvezető
Cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11735005-20564414
Adatkezelési nyilvántartási száma:
Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy más vagy további adatfeldolgozót vesz igénybe,
amiről az adatfeldolgozás megkezdésének időpontja előtt tájékoztatja az érintetteket.
X. Adatkezelés helye
Név: MAXER Hosting Kft.;e-mail:info@maxer.hu
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszám: +36 1 257 9913

XI. Az eljáró hivatalos szervek jogsérelem esetén
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál és a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06/1/475-7186, 475-7100
Telefax: 06/1/269-3541
E-mail: adatved@obh.hu
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06/1/391-1400,
Telefax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Szeged, 2021.02.15.